Disclaimer

Deze website heeft een algemeen en informatief karakter. De inhoud van deze website is uitdrukkelijk geen persoonlijk advies. Besluiten die (mede) worden genomen op basis van informatie op deze website dienen te allen tijde vooraf door een deskundige te worden getoetst. De inhoud van deze website is met zorgvuldigheid tot stand gekomen. DK Belastingadvies is evenwel nimmer aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden op deze website alsmede de gevolgen hiervan. Ook zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor informatie die wordt verkregen via hyperlinks.